Grävning för husgrund


Vi utför en rad olika markarbeten åt företag inom skogsindustrin och mass- och pappersindustrin såsom anläggning av vägar, bevattningsdammar, sedimentdammar, markkonstruktioner, lägger betongplattor och anlägger asfalt m.m. En bra husgrund är en förutsättning för ett bra bygge. Vi gräver och anlägger för husgrunder upp till färdig betongplatta. Underarbetet är viktigt, vi hjälper er att få en ordentlig grundläggning och gjutning av betongplatta för fortsatt byggnation.

Behöver du hjälpa att gräva och schakta för husgrunder till villor och garage?

Kontakta oss på PAN ENT AB i Hästveda. Vi utför markarbeten åt privatkunder i Helsingborg, Landskrona, Hässleholm och Kristianstad med omnejd.