Anläggningsarbete och markarbeten i Sydsverige


PAN ENT har arbetat med mark- och anläggningsarbeten i Sydsverige sedan starten 1994, grävning, schaktning med mera.

Vi är ett entreprenadföretag i Hästveda. Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Ett urval av våra tjänster

VA-arbeten, nyanläggning och underhåll av skogsvägar, schaktning och anläggning av husgrunder. Vi anlägger hästanläggningar, små som stora med totallösningar.

I företaget finns stort kunnande och en samlad kompetens inom en rad olika områden. Med ett brett kontaktnät kan vi även erbjuda våra kunder totallösningar.