Vi utför det mesta inom mark- och anläggningsarbete


Några exempel

  • Schaktning, planering och sprängning
  • Anläggning av husgrunder
  • VA-arbeten
  • Skogsdikning
  • Skogsvägar (nyanläggning och underhåll)
  • Trädgårdsanläggning (planering, plattsättning, stödmurar m.m.)
  • Enskilda avlopp (nyinstallation, reparation, ombyggnation)
  • Anläggning av paddock
  • Byggnation av industrifastigheter och jordbruksfastigheter
  • Hästanläggningar, små som stora med totallösningar.

Behöver du hjälp med mark- och anläggningsarbeten i Hässleholm, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Lund, Svedala, Kristianstad och Älmhult?

Kontakta oss på PAN ENT AB. Vi har lång erfarenhet och samlad kompetens inom stora som små anläggningsarbeten och markarbeten åt privatkunder och företag.